Aktualno hr - Varaždin - Novi Marof - Čakovec - Međimurje - aktualne vijesti i događanja Sjeverozapadne Hrvatske

Agencija za razvoj Varaždinske županije

EU fondovi trebaju se koristiti u još većoj mjeri na svim razinama (II)

Obj. 01.01.2017. 08:30


Na završetku godine, koja je po mnogim analizama bila najuspješnija u povlačenju EU sredstava, te novinama i izazovima koje razvojne agencije, ali i potencijalne prijavitelje očekuju u nadolazećem periodu razgovarali smo s direktorom AZRA-e Krunoslavom Lukačićem.

Uspješno završeni i isplaćeni svi IPARD projekti koje je provodila AZRA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do kraja godine, kada će biti zaključeno razdoblje financiranja projekata u sklopu IPARD programa, treba isplatiti sredstva za sve projekte iz IPARD programa, dok su za sve projekte koje je za svoje korisnike iz IPARDA provodila Agencija za razvoj Varaždinske županije, korisnicima već isplaćena sredstva.

Kada se osvrnete na cjelokupnu provedbu IPARD projekata koje je sada iza nas, kako biste ocijenili to razdoblje i uspješnost realiziranih projekata?

Obzirom da je kraj godine ujedno i rok za isplatu sredstava po svim IPARD projektima, možemo reći da smo zadovoljni s uspješnim završetkom svih projekata koje je provodila Agencija za razvoj Varaždinske županije u sklopu IPARD programa, unatoč nekim problemima s kojima smo se susretali tijekom faze provedbe projekata. Naime, riječ je o više od 20 projekata koje smo prijavili ili provodili u sklopu IPARD programa, za koje su prijaviteljima isplaćena sredstva u iznosu od oko 35 milijuna kuna. U ovoj završnoj fazi isplaćena su sredstva i našim preostalim korisnicima, za 3 projekta u sklopu mjere 301 te za 2 projekta u sklopu mjere 302. Susretali smo se s brojnim problemima kako u Varaždinskoj županiji, tako i na razini cijele Hrvatske, od kojih svakako možemo izdvojiti imovinsko-pravne odnose, legaliziranje objekata privatnih korisnika i administrativne procedure, no svi izazovi koje smo rješavali dali su dobre temelje i neophodno iskustvo za pripremu projekata na novi Program ruralnog razdoblja.

Kakav je bio interes korisnika s područja Varaždinske županije za IPARD projekte?

Dosta naših općina i gradova je, od samih početaka otvaranja IPARD programa sudjelovalo u pripremi projekata za prijavu na natječaje te su im projekti i odobreni i dobili su sredstva za provođenje projekata, najvećim dijelom za financiranje projekata odvodnje, rekonstrukciju  nerazvrstanih cesta, ulaganja u sektor kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda. AZRA je provodila projekte za općine Cestica, Maruševec, Klenovnik i Grad Lepoglavu vrijednosti preko 7,5 milijuna kuna. Provodili smo projekte i za druge korisnike, većinom OPG-ove, od kojih su svi već završili ulaganja te su im do sada već i isplaćena sredstva. Posljednji među njima je i Obiteljski poljoprivredni obrt Ivica Baneković iz Čanjeva, općina Visoko, koji je u sklopu mjere 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“ za ulaganje u uređenje kurije u svrhu razvoja ruralnog turizma ukupne vrijednosti 1.047.209,59 kuna, dobio 50% potpore IZ IPARD programa.

Da li ste provodili projekte i za korisnike izvan Varaždinske županije?

AZRA uvijek prioritet u pružanju podrške daje korisnicima s područja Varaždinske županije, no ne možemo utjecati na odabir agencija ili konzultanata od strane svake pojedine općine ili grada, ili njihov interes i mogućnosti za prijavljivanje projekata, stoga provodimo projekte i za korisnike s područja cijele Hrvatske, tim više što mi kao Agencija sredstva za većinu svog poslovanja osiguravamo upravo na tržištu. Tako smo u sklopu IPARD programa provodili projekte i za nekoliko korisnika izvan naše Županije, a upravo su isplaćena sredstva za posljednje projekte koje smo provodili „ulaganje u sustav kanalizacije i pročišćavanje otpadnih voda“ u sklopu mjere 301, za Grad Vrgorac vrijednosti 2 milijuna kuna, općine Motovun 7 milijuna kuna i Primorski Dolac 3,5 milijuna kuna te OPG Stipan Matoš za ulaganje u izgradnju kušaonice vina u Podgorju Bistričkom u sklopu mjere 302, vrijednosti 839.840,29 kuna.


www.aktualno.hr
//sadrzaj kraj


Neočekivana greška ! 2017-02-27 19:40:47

warning : simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 111550: parser error : xmlParseCharRef: invalid xmlChar value 31

index, line: 933