Aktualno hr - Varaždin - Novi Marof - Čakovec - Međimurje - aktualne vijesti i događanja Sjeverozapadne Hrvatske

PZC Varaždin d.d.

Zimska služba (III)

Obj. 30.12.2016. 18:01


Poduzeće za ceste Varaždin d.d. obavlja redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta u Varaždinskoj županiji, a to podrazumijeva i zimsku službu.

Zavisno od prognoze, meteoroloških uvjeta i vremenskih prilika u skladu s Pravilnikom o održavanju i zaštiti javnih cesta (NN 25/98) utvrđuju se četiri stupnja pripravnosti zimske službe:

Prvi stupanj pripravnosti ili dežurstvo je stupanj pripravnosti u kojem se organizira stalna dežurna služba opremljena UKV ili mobilnim telefonskim uređajima koji su montirani u mjesta pripravnosti (stalni), u vozilima (pokretni) i centralnom mjestu dežurstva (Motičnjak bb), Varaždin. Dežurni te dežurne odgovorne osobe i radnici u dežurstvu dužni su za vrijeme svog rada pratiti vremenske prilike i oscilacije temperature zraka te pravovremeno organizirati obilazak cesta opremljenim vozilom za ophodnju, a naročito kritična mjesta, tj. mostove, nadvožnjake, propuste, raskrižja, opasne zavoje, uspone i dionice cesta u usjecima i šumovitim predjelima. Obilazak tih lokacija obavezan je kad temperatura zraka oscilira oko 0° C. Ukoliko dođe do promjena na kolniku i početka stvaranja poledice dužni su intervenirati odmah na licu mjesta ili pozvati i uputiti opremljena vozila s posipačem na intervenciju.

Drugi stupanj pripravnosti uvodi se kada temperatura zraka oscilira oko 0° C s predvidivom mogućnošću slabih oborina (kiše, susnježice ili snijega) te se s obzirom na stupanj pothlađenosti kolnika može javiti poledica.

Treći stupanj pripravnosti zimske službe uvodi se kada se predviđa intenzivnije i dulje padanje snijega. Po određenom redoslijedu obavljaju se radovi na posipavanju kolnika i čišćenja snijega za što se aktivira sva planirana mehanizacija i radnici.

Četvrti stupanj pripravnosti zimske službe uvodi se kada snježne oborine uz jak vjetar imaju karakter elementarne nepogode i kad planirani raspoloživi kapaciteti mehanizacije i radne snage iz trećeg stupnja pripravnosti nisu dovoljni za uklanjanje snijega. U tim uvjetima u pravilu s cesta zatvara za sav promet radi sigurnosti sudionika u prometu, a na raščišćavanje prometnica se uključuju i postrojbe civilne zaštite te gospodarski subjekti s tog područja koji raspolažu opremom i ljudstvom.

PZC


www.aktualno.hr
//sadrzaj kraj


Neočekivana greška ! 2017-02-27 19:41:08

warning : simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 111550: parser error : xmlParseCharRef: invalid xmlChar value 31

index, line: 933