Aktualno hr - Varaždin - Novi Marof - Čakovec - Međimurje - aktualne vijesti i događanja Sjeverozapadne Hrvatske

PZC Varaždin d.d.

Zimska služba (II)

Obj. 29.12.2016. 09:45


Radi efikasnosti djelovanja u zimskim uvjetima na području djelovanja PZC Varaždin d.d., a na osnovi višegodišnjih podataka, konfiguracije terena, mikroklimatskih uvjeta i drugih elemenata koji utječu na organizaciju i rad zimske službe u vrijeme zimskog perioda organiziraju se stalna mjesta pripravnosti koja su aktivna 24 sata i povremena mjesta pripravnosti u gradovima Čakovcu, Đurđevcu, Ivancu, Koprivnici, Ludbregu, Novom Marofu i Varaždinu.

Tijekom zime mogući su uvjeti prometa kada se on zbog sigurnosti ograničava ili zabranjuje za pojedine vrste vozila.

Ako javna cesta ili pojedine dionice javnih cesta zbog vremenskih nepogoda ne budu sposobne za promet svih ili pojedinih vrsta vozila, Stožer zimske službe u dogovoru s odgovornom tehničkom osobom u mjestu pripravnosti i područnom policijskom upravom može donijeti odluku o obustavi prometa za sva ili za pojedine vrste vozila.

Ukoliko u operativnom djelovanju ove mjere ne budu dogovorene s područnom policijskom upravom, dežurni u Stožeru zimske službe dužan je najkasnije sat vremena prije nastupa mjera zabrane ili ograničenja prometa na pojedinim dionicama, to javiti područnoj policijskoj upravi, službi 112, organu uprave nadležnom za poslove prometa te ostalim zainteresiranim subjektima.

PZC


www.aktualno.hr
//sadrzaj kraj


Neočekivana greška ! 2017-02-27 19:40:55

warning : simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 111550: parser error : xmlParseCharRef: invalid xmlChar value 31

index, line: 933